Site Loader

První varianta po dobrém

Asi téměř každý z nás se snaží spory řešit alespoň zezačátku po dobrém. Snažíme se najít kompromisy, vysvětlit druhé straně náš názor a přiblížit náš úhel pohledu. Vyslechneme si i postoj toho druhého, pokud nám ho sdělí. Toto řešení je ideální, ale v praxi se mnohdy nedá uskutečnit. Je možné, že si buď my, nebo ti druzí, jdeme tvrdě za svým. Slovo kompromis neexistuje. Pokud není možná domluva, ještě existuje jedna možnost, jak se vyhnout soudu.

Mediace jako šetrná pomoc

Proces, který díky třetí (nezávislé) osobě, pomáhá řešit spory mezi znesvářenými stranami. Třetí osobou je mediátor, který přibližuje pohled na daný problém z druhé strany. Tento proces je dobrovolný, tedy obě dvě strany s ním musí souhlasit a má svá psychologická specifika.

spor_mezi_partnery

Cílem mediace je dojít k ideálnímu řešení problému pro obě strany. Mediace vznikla také díky přetíženosti českých soudů, kdy trvalo příliš dlouho, než se soud začal sporem zabývat. Mediátorů existuje v Čechách dostatečné množství a čekací doba je poměrně krátká. Co vše může mediace řešit? Pokud se rozvádíte a chcete co nejdříve mít toto těžké období za sebou a víte, že jste schopni se s partnerem domluvit. Pokud máte například dlouhodobý spor s příbuznými či sousedy. Obzvláště rodinné spory bývají citlivé a díky mediaci se můžete vyhnout nepříjemnému vypovídání u soudu. Ale můžete díky ní vyřešit i spory podnikatelské, se zaměstnavatelem, s kolegou či spotřebitelem. Vyzkoušejte například mediaci v Praze http://drahomirasinova.cz/manzelska-poradna-praha.php.

Když je soud nejlepší variantou

Pokud se rozvádíte a nemůžete se domluvit na majetkovém vyrovnání ani na péči o děti, soud bude přeci jen ideálním řešením.

spravedlivy_soud

Možná jste to po dobrém zkoušeli, ale nejde to. Mediace dokáže vyřešit dle statistik asi osmdesát procent sporů, zbývajících dvacet procent stejně skončí u soudu. Za mediaci nemusíte utrácet peníze, pokud víte, že nejste schopni s druhou stranou komunikovat. Na druhou stranu, pokud prohrajete spor u soudu, výlohy spojené s jeho uskutečněním budete muset uhradit.