Site Loader

Položili jste si někdy otázku, k čemu vlastně vznikly personální agentury, jaké služby nabízejí a napadlo Vás někdy se o jejich službách informovat, a popř. je využít?

Ve velkých městech najdete personální agenturu takřka na každém rohu, ale mají většinou pobočky i v městech menších.

Personální agentury si najímají „zaměstnavatelé“, z více důvodů:
– zaměstnavatel má tolik práce, že nemá čas zabývat se náborem zaměstnanců
– u velkých firem je většinou třeba nábor velkého počtu zaměstnanců, a tím se zaměstnavatel nechce nebo nemůže zabývat
– může to být také z důvodu, že zaměstnavatel nechce, aby se vědělo veřejně, jakou pozici bude obsazovat
– předem si samozřejmě vyberevhodnou personální agenturu, domluví s ní podmínky včetně finančních záležitostí (jaká bude provize apod.)
– personální agentura si také vyžádá od zaměstnavatele informace, za jakých podmínek, s jakou kvalifikací a vzděláním, chtějí pracovní místo obsadit

Proč se zajímat o práci právě přes personální agenturu:
– za nabízené služby personální agentury nic neplatíte
– sama Vám podle Vaší kvalifikace nabídne vhodná volná pracovní místa, o která se můžete ucházet
– i když ve většině případů obsazují většinou manažerské pozice, hodí se personální agentura i pro lidi z dělnických oblastí, tam je v poslední době pro většinu lidí největší uplatnění, většina velkých firem nabírá zaměstnance právě přes personální agentury
– je důležité vybrat si DOBROU personální agenturu, např. podle dlouholetého působení na českém trhu, podle reference známých, kteří pod danou agenturou již pracují apod.
– dobrá personální agentura s Vámi během hledání vhodného zaměstnání bude komunikovat, informovat Vás o průběhu, o termínech výběrového řízení i o jeho výsledku

– některé personální agentury nabízejí ještě navíc speciální služby, jako jsou školení nebo kurzy v daném oboru apod., za tyto služby už mohou ale chtít poplatek po Vás, pokud nebude dohodnuto se zaměstnavatelem jinak.