Site Loader

Jestliže má bazén sloužit svému majiteli tak, jak se to očekává a žádá, je třeba nejeden ‚pomocník‘, který se postará o to, aby v něm byla čistá voda. Zařízení, jež slouží právě tomuto účelu, je hned několik. Patří semžirafa ve vodě.jpg

  • síťka na vybírání plovoucích nečistot
  • bazénový vysavač, který odstraňuje špínu usazenou na dně či stěnách onoho bazénu
  • chemické přípravky, které brání množení mikroorganismů a řas, které se rovněž na znečišťování podílejí
  • plachta, jíž se hladina zakryje v době, kdy bazén není používán, aby se sem zbytečně nedostával spad z okolí
  • a v neposlední řadě i filtrace.

Pokud má být potom taková právě zmíněná filtrace, jež se stará o čistotu vody značnou měrou, účinná, musí v ní být použit coby náplň písek. A to ne ledajaký, nýbrž výhradně písek do bazénové filtrace https://eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru. A to z důvodů, jež dlouhodobí uživatelé a odborníci znají a jež je třeba zmínit těm, kdo o tom doposud nic nevědí.
Aby mohla filtrace podávat takový výkon, jaký se od ní právem očekává, musí obsahovat písek se zrnky velkými tak, jak udává výrobce té které filtrace. Protože byla-li by zrna příliš velká, drobnější nečistoty by mezi nimi propluly a dostaly se zpět do bazénu, a mezi zrny příliš malými by pro změnu nebylo tolik místa a to by se připlouvajícími nečistotami snadno ucpalo.kačenka v bazénu.jpg
Tato zrnka pak musí mít ostré hrany, protože právě na těchto se špína z vody zachycuje. A jsou-li tyto hrany časem obroušeny, není jiné cesty než takový písek vyměnit za nový, doposud kvalitní.
Jen tak se dosáhne toho, že filtrace funguje tak, jak má. A jen pak je voda v bazénu náležitě čistá.
A protože zmíněný písek nečistoty zachycuje, nesmíme zapomenout ho čas od času propláchnout a tím ho toho zachyceného zbavit. Aby mohl zase věrně sloužit. A my se i díky němu mohli koupat, co hrdlo ráčí.