Site Loader


Kvalitní a spolehlivé jazykové kurzy jen v Jazykové Å¡kole RybiÄka v Praze! ZapiÅ¡te sebe nebo své dÄ›ti do tÄ›chto kurzů a nebudete litovat!

AngliÄtina pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé je jazykový kurz, jež poskytuje Jazyková Å¡kola RybiÄka. AngliÄtina je důležitý svÄ›tový jazyk a každý ho v dneÅ¡ní dobÄ› umÄ›t, alespoň základy. Prostupuje totiž vÅ¡echny obory lidské Äinnosti, je užíván ve vÅ¡em a Äasto nebývají anglická slovíÄka ani již pÅ™ekládána do ÄeÅ¡tiny a užívají se v původní podobÄ›. Pokud se v nÄ›m chcete zdokonalit, zapiÅ¡te se do tÄ›chto kurzů!

Jazykové kurzy angliÄtiny, francouzÅ¡tiny a Å¡panÄ›lÅ¡tiny pro dÄ›ti i pro dospÄ›lé!

AngliÄtina pro dÄ›ti – to je jazykový kurz, který poskytne VaÅ¡im dÄ›tem kvalitní vzdÄ›lání v rámci zahraniÄních jazyků. VzdÄ›laní a zkuÅ¡ení lektoÅ™i jim pÅ™edají základní poznatky z angliÄtiny a pÅ™edevším je nauÄí použít angliÄtinu v praxi, takže se budou moci domluvit perfektnÄ› v cizinÄ›. Zdokonalte jejich znalosti z angliÄtiny vÄas, Äím déle se ji budou uÄit, tím lepší a lepší bude jejich angliÄtina v budoucnu. Neváhejte je zapsat co nejdřív!